Podmínky použití

Používání služeb serveru Světpísní.cz a internetových stránek nacházejících se na URL adrese http://www.svetpisni.cz (dále jen jako „Server“) se řídí těmito podmínkami používání smluvního charakteru (dále jen jako „Podmínky“):
 • Každý návštěvník využívající služeb Serveru (dále jen jako „Uživatel“) souhlasí a zavazuje se poskytovateli Serveru (dále jen jako „Poskytovatel“) řídit se těmito Podmínkami. Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, nesmí Server používat.
 • Provozovatel poskytuje uživatelům portálu služby. Jedná se o možnost vkládání textového a obrazového obsahu (dále jen "Příspěvky"). Služby jsou poskytovány bezplatně. Provozovatel si vyhrazuje právo na mazání příspěvků od uživatelů bez předchozího upozornění a bez udání důvodů.
 • Příspěvky je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora příspěvku.
 • Uživatel není oprávněn využívat služeb portálu k jakýmkoli účelům odporujícím právním předpisům nebo těmto pravidlům. Jedná se zejména o příspěvky obsahující rasistické výroky, hrubé urážky, násilné, nebo jinak útočné příspěvky.
 • Uživatel nesmí užívat obsah portálu ke komerčním účelům, nesmí vkládat na portál jakoukoliv placenou či neplacenou reklamu a nesmí zasílat jakýmkoli způsobem spam.
 • Provozovatel není povinen prohlížet obsah portálu, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti prokazující protiprávní obsah.
 • Uživatel dle zákona č. 480/2004 Sb. souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailovou adresu Uživatele (uvedenou při registraci) obsahující informace především o novinkách na Portálu. Ve výjimečných případech (maximálně jednou za měsíc) také informace třetích stran.
 • Provozovatel prohlašuje, že na portálu nedochází ke zpracování osobních údajů poskytnutých uživatelem a zavazuje se chránit veškeré údaje uživatelů získaných při registraci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Pokud objevíte na serveru Světpísní.cz obsah, u kterého se domníváte, že je závadný nebo byly porušeny autorská práva, kontaktujte provozovatele serveru, který sjedná nápravu.
 • Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.

 • Podmínky vstupují v platnost 1. 10. 2012
  Světpísní.cz